APREIŠKIMAI JONUKUI

Grįžti

Ar galima kalbėtis su Dievu? Kas yra apsireiškimas? Šiuos klausimus svarsto septynerių metų Jonukas, važinėdamas traukiniu po garsiąsias apsireiškimų vietas Šiluvoje, Keturnaujienoje, Lurde (Prancūzija) ir Fatimoje (Portugalija)