DABAR IR MŪSŲ MIRTIES VALANDĄ

Grįžti

Filme bandoma praskleisti nežinomybės uždangą į anapusinį, pomirtinį pasaulį. Čia savo transcendentine patirtimi dalinasi žmonės, sugrįžę iš komos būklės - akušerė Sveta Smertjeva, Nomeda Abromaitienė, Neringa Lašienė. Apie subtilius sielų pasaulio pajutimus, regėjimus pasakoja regėtojai Anelė Matijošaitienė, Povilas Čėkas, dailininkas Virginijus Kašinskas,  alpinistas Vladas Vitkauskas, kino režisierius Jonas Mekas.