TĖVAS

Grįžti

Druskininkuose gyvenančio poeto modernisto Vytauto Bložės literatūrinis biografinis portetas, sukurtas pasakojant tarsi ne apie jį patį – o būtent apie poeto tėvą - pokario vaistininką, gelbėjusį ir partizanus, ir stribus, tragiškai mirusį tremtyje Sibire.