VILTIES PREZIDENTAS

Grįžti

V.V.Landsbergio filmas "Vilties Prezidentas" yra sukurtas apie a.a. Stasį Lozoraitį, Lietuvos ambasadorių  prie Šv.Sosto, vėliau dirbusį pasiuntiniu ambasadoj Vašingto-ne bei Romoj, kandidatavusį į Lietuvos Prezidentus 1993 metais ir po metų netikėtai mirusį... Tai pasakojimas apie žmogų, kuris 50 metų dirbo okupuotos, t.y.- neegzistuojančios valstybės ambasadoriumi įvairiose Vakarų šalyse ir daug prisidėjo  prie Lietuvos  Nepriklausomybės atgavimo... Filme gausu archyvinės medžiagos – nuo 1936 metų Lozoraičių šeimos pafilmavimų Italijoje iki  įsimintinos St.Lozoraičio rinkiminės kelionės po Lietuvą.