TRYLIKA BROLIŲ

Grįžti

  2009 m. išleista kompaktinė plokštelė - ,,Trylika brolių", kurioje skamba partizaninės dainos. Albume skamba dvylika dainų, iš jų – 2 yra partizanų sukurtos, 3 – lietuvių liaudies dainos karo tematika, 2 – kitų poetų (Vytauto P. Bložės ir Alfonso Nykos-Niliūno) žodžiais ar paties Vytauto V. Landsbergio. Kompaktinės plokštelės šerdis - to paties pavadinimo daina „Trylika brolių“. Apie ją Vytautas V. Landsbergis sako: „Kažkada seniai parašiau eilėraštį apie trylika brolių. Tekste kiekvienas brolis suvokiamas kaip tam tikras gyvenimo etapas – pradedant vaikyste, pirmąja meile, branda ir pamažu artėjant išėjimo, susiliejimo su nebežemiška realybe link. Tas eilėraštis gulėjo kaip tam tikras kodas, bet jaučiau, kad tai turi būti daina. Kai eilėraštis virto daina, aplink jį pradėjo lipti ir kitos dainos, taip atsirado 13 dainų. Tačiau viena daina nesuskambėjo, tad 13 brolių turi 12 dainų.“

Turinys:

1.Pūta pūta
2.Gegutės
3.Oi sakalėli
4.Menu atbridot
5.Kai pavargęs aš gulėsiu
6.Tupi pievoje lėktuvas
7.Trylika brolių
8.Nusieik mergele
9.Kvapų ekspertas
10.Oi ant kalno
11.Niekas
12.Ruduo