ŽIAURIAI GRAŽŪS ROMANSAI

Grįžti

  2005 m. pasirodė antroji kompaktinė plokštelė ,,Žiauriai gražūs romansai", kurioje įdainuoti lietuviški žiaurieji tarpukario romansai. Albume  skamba Vytauto V. Landsbergio, Ramunės Landsbergienės, Regimanto Žitkausko, Eimunto Belicko atliekamos dainos.
  Žiaurieji romansai – tai kupini žavaus naivumo, sentimentalumo, aistringumo kūriniai. Daugumoje jų dominuoja fatališkos neištikimybės ar nelaimingos meilės istorijos, pasibaigiančios kruvinomis dramomis. Savo atsiradimo laikotarpyje (jie labai išpopuliarėjęs nepriklausomoje tarpukario Lietuvoje (1919-1939)) šie romansai buvo dainuojami ir klausytojų priimami labai rimtai – kaip nūnai indų filmai ar meksikiečių melodramos. Tačiau laikui bėgant jų tekstai įgijo ir visiškai kitą, kūrėjų nenumatytą prasmę juose išsigrynino juodasis humoras, absurdas, ironija tai jausmai, kurių droviam, šiaurietiškam lietuviškam mentalitetui niekad nebus per daug.
  Taip pat šiame CD tilpo ir keletas folklorinių dainų bei viena kariška baladė – jos savo melodijomis bei siužetais taipogi yra gana artimos romanso tradicijai. Ir dar šiame romansų CD patalpintas vienas populiarus literatūrinis romansas „Aš nevertas švelnių tavo žodžių“, sukurtas aktoriaus V. Taukinaičio pagal poeto P. Širvio žodžius.

Turinys:

1. Lakūno Romansas    
2. Žuvininko Romansas        
3. Ant Nemuno Kranto        
4. Dingo Dingo         
5. Kalinio Romansas        
6. Vienoj Pavasario Nakty        
7. Jurgutės Romansas         
8. Ant Tilto Sėdėjau       
9. Karininko Romansas        
10. Ligoninės Romansas        
11. Labanoro Romansas        
12. Ant Pajūrio Kranto        
13. Šyva Kumelė         
14. Oi Tu Kleve        
15. Čigonės Romansas         
16. Aš Nevertas Švelnių Tavo Žodžių     
17. Rudens Lapus      
18. Žiema Žiema